پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۲۹۸ alireza abasi عليرضا عباسي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس علوم پرديس 
دانشكده مهندسي شيمي دانشکده 
مهندسي شيمي گروه 
مهندسي شيمي رشته
مهندسي شيمي گرايش
استاد مرتبه علمي
تهران آدرس
02161113644 تلفن
021-66495291 دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتراي تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه استكهلم-سوئد دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۷۴ تهران -ايران صنعتي شريف شيمي كاربردي كار شناسي ۱
۱۳۸۲ سوئد دانشگاه استكهلم شيمي ساختاري كار شناسي ارشد ۲
۱۳۸۴ سوئد دانشگاه استكهلم شيمي ساختاري دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۱/۰۶ ۱۳۹۰/۰۶ تهران-ايران معاونت آموزشي ۱
۱۳۹۲/۰۲ ۱۳۹۱/۰۲ تهران-ايران استاد راهنما كارشناسي ۲
۱۳۹۲/۰۸ ۱۳۹۱/۰۶ تهران-ايران معاون تحصيلات تكميلي و پژوهشي ۳
۱۳۹۶/۰۶ ۱۳۹۴/۰۶ تهران-ايران رئيس بخش پرتو ايكس ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.