پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۲۰۶ Dr. Mohammad Safari محمد صفري

بيوگرافي:

https://scholar.google.com/citations?user=TrS6OHoAAAAJ&hl=en


محل خدمت (عضو هيات علمي):

دانشكده علوم اقتصادي و اداري، دانشگاه مازندران دانشگاه/موسسه
پرديس 
دانشكده علوم اقتصادي و اداري دانشکده 
مديريت بازرگاني گروه 
مديريت استراتژيك رشته
گرايش
استاديار مرتبه علمي
آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتراي مديريت سياستگذاري بازرگاني آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه تهران، ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۹۳ ۱۳۸۸ تهران، ايران دانشگاه تهران دكتراي مديريت سياستگذاري بازرگاني(استراتژيك) دكتري تخصصي (Ph.D) ۱
۱۳۸۸ ۱۳۸۶ تهران، ايران دانشگاه تربيت مدرس مديريت بازرگاني بين الملل كارشناسي ارشد ۲
۱۳۸۶ ۱۳۸۲ تهران، ايران دانشگاه تهران مديريت بيمه كارشناسي ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف
مديريت استراتژيك ۱
مديريت بازاريابي ۲
رفتار مصرف كننده ۳
مديريت منابع انساني ۴
مديريت ارزش مشتري ۵
بازرگاني بين الملل ۶
Customer Lifetime Value ۷

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.