پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۱۹۰ Hossein حسين حاتمي نژاد

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس هنرهاي زيبا پرديس 
جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشکده 
جغرافياي انساني گروه 
جغرافيا رشته
جغرافياي انساني گرايش
دانشيار مرتبه علمي
تهران آدرس
02161113534 تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتراي تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
شهيد بهشتي-تهران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۵۸ مشهد-ايران فردوسي مشهد جغرافيا و عمران ناحيه اي كار شناسي ۱
۱۳۶۴ تهران-ايران دانشگاه تهران جغرافيا و عمران روستايي كارشناسي ارشد ۲
۱۳۸۰ تهران-ايران دانشگاه شهيد بهشتي جفرافيا و برنامه ريزي شهري دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۵/۱۱ ۱۳۹۵/۱۰ قائن-ايران همايش ملي جغرافيا، محيط زيست، امنيت و گردشگري سخنران كليدي اولين همايش ملي جغرافيا، محيط زيست، امنيت و گردشگري ۱
۱۳۹۵/۱۱ مشهد-ايران كنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت شهري مشهد عضو كميته علمي كنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت شهري مشهد ۲
۱۳۹۵/۱۱ مشهد-ايران چهارمين كنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران عضو كميته علمي كنگره هاي استاني چهارمين كنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران ۳
۱۳۹۶/۰۲ مشهد-ايران هيئت رييسه و عضو پنل تخصصي نقدي بر دگرديسي شهرهاي اسلامي و تاثير جهاني شدن در كنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت شهري مشهد ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.