پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۱۶۵ ebrahim ali dost ابراهيم عليدوست

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس علوم اجتماعي و رفتاري پرديس 
تربيت بدني و علوم ورزشي دانشکده 
گروه مديريت و برنامه ريزي گروه 
مديريت و برنامه ريزي رشته
مديريت و برنامه ريزي گرايش
دانشيار مرتبه علمي
تهران آدرس
02161118886 تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
داشگاه تهران-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۸۲ تهران -ايران دانشگاه تهران ,تربيت بدني و علوم ورزشي كار شناسي ۱
۱۳۸۴ تهران -ايران دانشگاه تهران ,تربيت بدني و علوم ورزشي كار شناسي ارشد ۲
۱۳۸۹ تهران -ايران دانشگاه تهران ,تربيت بدني و علوم ورزشي دكتري تخصصي ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۶/۱۲ ۱۳۹۱/۰۵ عضو كميسيون ماده يك دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران ۱
۱۳۹۲/۰۲ عضو شوراي پژوهشي پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي بسيج ۲
۱۳۹۲/۰۹ (عضو هيات رئيسه كنگره ملي تخصصي علوم ورزشي ۳
۱۳۹۲/۱۲ ۱۳۹۲/۱۲ عضو هيات علمي اولين همايش ملي كاربرد مديريت ورزشي ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف
درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.