پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۰۷۱ Ahmad Momenirad احمد مومني راد

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس فارابي پرديس 
دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشکده 
گروه حقوق عمومي گروه 
حقوق رشته
حقوق عمومي گرايش
استاديار مرتبه علمي
آدرس
0216112336 تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
هندوستان- ميسور دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
تهران دانشگاه شهيد مطهري فقه و حقوق اسلامي كار شناسي ۱
تهران دانشگاه شهيد مطهري فقه و حقوق اسلامي كارشناسي ارشد ۲
هندوستان ميسور حقوق بين الملل دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۸۹/۱۰ عضو شوراي تخصصي تحول و ارتقاي علوم انساني شوراي عالي انقلاب فرهنگي ۱
۱۳۹۰/۱۱ عضو كميته علوم انساني درياي شوراي برنامه ريزي اموزش عالي ۲
۱۳۹۴/۰۵ ۱۳۹۳/۰۷ دبير كارگروه حقوق شوراي تحول ۳
۱۳۹۴/۰۶ عضويت در كميته يو پي ار جمهوري اسلامي ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف
درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.