پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۰۶۱ Nasrin Moghadam نسرين مقدم

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس هنرهاي زيبا پرديس 
دانشكده هنرهاي تجسمي دانشکده 
هنرهاي تجسمي گروه 
هنرهاي تجسمي رشته
هنرهاي تجسمي گرايش
استاديار مرتبه علمي
تهران آدرس
02166415867 تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتراي تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه الزهرا-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۷۰ تهران-ايران دانشگاه تهران طراحي صنعتي كار شناسي ۱
تهران-ايران دانشگاه تهران طراحي صنعتي كار شناسي ارشد ۲
تهران-ايران دانشگاه الزهرا پژوهش هنر دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۴/۱۱ تهران-ايران داور برنامه آموزشي رشته بسته بندي ۱
۱۳۹۴/۱۱ اصفهان-ايران عضو كميته علمي مسابقات ملي طراحي مهندسي پارچه ۲
۱۳۹۴/۱۲ تهران-ايران استاد ناظر بر ارزيابي طرح تحقيق رساله دكتري ۳
۱۳۹۵/۰۴ تهران-ايران عضو كارگروه ويژه هنر ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.