پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۰۵۱ babak zia بابك ضياء

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس علوم اجتماعي و رفتاري پرديس 
كارآفريني دانشکده 
گروه كارآفريني سازماني گروه 
كارآفريني سازماني رشته
كارآفريني سازماني گرايش
استاديار مرتبه علمي
تهران آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه ملي يو پي ام (پوترا) دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
دانشگاه ملي يو پي ام (پوترا) مديريت كارآفريني دكتري ۱

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۶/۱۱ ۱۳۹۲/۰۳ ايران، تهران دانشگاه تهران مشاوررئيس دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران دراموربين الملل ۱
۱۳۹۳/۱۲ ايران، تهران دانشگاه تهران ماينده كميته بين الملل كميسيون علوم اجتماعي ورفتاري دانشگاه تهران ۲
۱۳۹۴/۱۲ ايران، تهران دانشگاه تهران مسئول كميته روابط بين الملل سومين كنفرانس بين المللي كارآفريني ۳

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.