پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۰۴۱ mohsen nazari محسن نظري

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس علوم اجتماعي و رفتاري پرديس 
مديريت و حسابداري دانشکده 
گروه مديريت بازرگاني گروه 
مديريت بازرگاني رشته
مديريت بازرگاني گرايش
دانشيار مرتبه علمي
دانشكده مديريت آدرس
61115672 تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه تهران-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۶۵ ايران دانشگاه تهران ,اقتصاد نظري كارشناسي ۱
۱۳۶۸ ايران دانشگاه تهران ,علوم اقتصادي كارشناسي ارشد ۲
۱۳۷۵ ايران دانشگاه تهران ,اقتصاد گرايش اقتصاد نظري اقتصاد سنجي اقتصاد بخش عمومي دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۵/۰۷ ۱۳۹۳/۰۶ تهران-ايران مدير گروه مديريت بازرگاني و MBA پرديس البرز ۱
۱۳۹۲/۰۳ قم-ايران هييت علمي وابسته دانشكده مديريت پرديس قم دانشگاه تهران ۲
۱۳۹۱/۱۲ تهران-ايران سر ذبير مجله انگليسي دانشكده مديريت ۳
۱۳۹۲/۰۹ ۱۳۸۹/۰۸ تهران-ايران مدير گروه مديريت بازرگاني دانشكده مديريت دانشگاه تهران ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.