پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۲۹۸۷ Seyed Bagher Mirabasi سيد باقر ميرعباسي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس فارابي پرديس 
دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشکده 
گروه حقوق عمومي گروه 
حقوق رشته
حقوق عمومي گرايش
استاد مرتبه علمي
آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتراي تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
استراسبورگ -فرانسه دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۴۸ تهران تهران حقوق كار شناسي ۱
۱۹۷۴ فرانسه استراسبورگ حقوق عمومي كارشناسي ارشد ۲
۱۹۷۶ فرانسه استراسبورگ حقوق عمومي كارشناسي ارشد ۳
۱۹۷۶ فرانسه استراسبورگ حقوق خصوصي و اسلامي كارشناسي ارشد ۴
۱۹۸۱ فرانسه استراسبورگ حقوق بين الملل دكنتري ۵

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۴/۱۲ تهران-ايران دانشگاه تهران مدير گروه حقوق عمومي ۱

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف
درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.