پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۲۹۷۹ Hasan Mohseni حسن محسني

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس فارابي پرديس 
دانشكده حقوق دانشکده 
گروه حقوق خصوصي و اسلامي گروه 
حقوق رشته
حقوق خصوصي و اسلامي گرايش
دانشيار مرتبه علمي
تهران آدرس
02161112332 تلفن
دورنگار
http://datistan.com پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه تهران-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۸۲ تهران-ايران دانشگاه تهران حقوق قضايي كارشناسي ۱
۱۳۸۴ تهران-ايران دانشگاه تهران حقوق خصوصي كارشناسي ارشد ۲
۱۳۸۸ تهران-ايران دانشگاه تهران حقوق خصوصي دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۰/۰۴ تهران-ايران نمايندۀ موسسه حقوق تطبيقي در شوراي آموزش هاي آزاد ۱
۱۳۹۱/۱۲ ۱۳۹۰/۰۴ تهران-ايران ي دكتر استاد بزرگداشت ۲
۱۳۹۱/۰۷ تهران-ايران مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر ۳
۱۳۹۱/۱۲ تهران-ايران نمايندۀ گروه حقوق خصوصي در شوراي آموزش هاي آزاد ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.