پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۲۹۶۰ Soheila سهيلا بورقاني فراهاني

بيوگرافي:

مسئول واحد امور دانشگاه آزاد

مسئول تهيه گزارشات ادواري مربوط به فعاليتهاي دفتر گسترش

مسئول تهيه گزارشات ادواري مربوط به معاونت آموزشي

شركت در جلسات آموزشهاي فني و حرفه اي به عنوان نماينده وزارت فرهنگ و آموزش عالي

همكاري در انجام فعاليتهاي گروهي در راستاي اهداف دفتر گسترش آموزش عالي

مسئول امور آموزشكد ههاي فني و حرفه اي وزارت آموزش و پرورش

مسئول امور مراكز تربيت معلم وزارت آموزش و پرورش


محل خدمت (عضو هيات علمي):

وزارت علوم دانشگاه/موسسه
پرديس علوم اجتماعي و رفتاري پرديس 
دانشكده مديريت دانشکده 
مديريت گروه 
مديريت رشته
منابع انساني گرايش
استاديار مرتبه علمي
تهران آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه تهران-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
تهران-ايران دانشگاه تهران مديريت دولتي كارشناسي ارشد ۱
تهران-ايران دانشگاه تهران مديريت رسانه دكتري ۲

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.