پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۲۸۶۱ Ezatollah Abbasian عزت‌اله‌ عباسيان‌

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس 
اقتصاد و علوم اجتماعي دانشکده 
اقتصاد گروه 
اقتصاد رشته
اقتصاد گرايش
دانشيار مرتبه علمي
آدرس
تلفن
۰۸۱۱-۸۲۷۲۰۸۴ دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
اكستر -انگلستان دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
انگلستان اكستر اقتصاد دكتري ۱
تهران-ايران تربيت مدرس علوم اقتصادي كارشناسي ارشد ۲
تهران-ايران دانشگاه تهران اقتصاد نظري كارشناسي ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف
اقتصاد بخش عمومي و رفاه ۱
اقتصاد مالي ۲
اقتصاد خرد كاربردي ۳

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.