پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۲۷۳۱ Seyed Mojtaba Sajadi سيد مجتبي سجادي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس علوم اجتماعي و رفتاري پرديس 
كارآفريني دانشکده 
كسب و كار گروه 
مهندسي صنايع رشته
صنايع گرايش
دانشيار مرتبه علمي
نهران،خيابان كارگر شمالي، كوچه شانزدهم، دانشكده كارآفريني آدرس
09123850554 تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه صنعتي امير كبير-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۸۲ تهران دانشگاه صنعتي شريف مهندسي صنايع كار شناسي ۱
۱۳۸۴ تهران دانشگاه تهران مهندسي صنايع كارشناسي ارشد ۲
۱۳۸۹ تهران دانشگاه صنعتي امير كبير مهندسي صنايع دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۶/۰۷ ۱۳۹۴/۰۷ تهران-ايران دانشگاه تهران رئيس كتابخانه و مركز كامپيوتر دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران ۱

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف
طرح ريزي واحد هاي صنعتي شامل طراحي چيدمان، مكان يابي و مسير يابي ۱
شبيه سازي سيستم هاي گسسته پيشامد توليد و خدماتي ۲
طراحي و تدوين طرح هاي كسب و كار ۳
توسعه و بهبود الگوريتم هاي فراابتكاري و كاربرد آن در بهينه سازي سيستم هاي توليدي ۴
مديريت فرايند و عمليات ۵
مديريت، ايجاد و استقرار طرح هاي كسب و كار ۶
برنامه ريزي توليد و كنترل موجودي ۷
پيش بيني و بهينه سازي مصرف انرژي ۸
كنترل كيفيت، روش هاي آماري و طراحي آزمايش ها ۹

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.