پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۰۶۶۰ seyyed abolghasem mira سيدابوالقاسم ميرا

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
علوم رفتاري پرديس 
مديريت دانشکده 
بازرگاني گروه 
مديريت بازرگاني رشته
بازاريابي گرايش
استاديار مرتبه علمي
جلال ال احمد آدرس
۶۱۱۱۷۶۱۵ تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

كارشناسي ارشد آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
تربيت مدرس-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۶۵ تهراان-ايران شهيد بهشتي مديريت بازرگاني كارشناسي ۱
۱۳۶۹ تهراان-ايران تربيت مدرس مديريت دولتي كارشناسي ارشد ۲

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف
بازاريابي ۱
بازارشناسي ۲

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.