پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۳۹۶۴۵ Ali Morad Rashidi عليمراد رشيدي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

پژوهشگاه صنعت نفت دانشگاه/موسسه
پرديس 
مركز تحقيقات نانوفناوري دانشکده 
نانوتكنولوژي گروه 
مهندسي شيمي -نانو رشته
گرايش
استاد مرتبه علمي
ضلع غربي ورزشگاه آزادي- پژوهشگاه صنعت نفت_ مركز تحقيقات نانو آدرس
۴۸۲۵۲۰۹۲ تلفن
۴۴۷۳۹۶۹۶ دورنگار
www.ripi.ir پرتال

سوابق تحصيلي:

آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۷۵ ۷۱ اهواز نفت -اهواز مهندسي شيمي كارشناسي ۱
۷۸ ۷۶ تهران تهران مهندسي شيمي -كاتاليست كارشناسي ارشد ۲
۸۶ ۸۰ تهران تهران مهندسي شيمي-نانو دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۸۸ ۱۳۸۳ پژوهشگاه صنعت نفت شركت ملي نفت مسئول طرح توليد انبوه نانو ۱
۱۳۹۰ ۱۳۸۷ پژوهشگاه صنعت نفت پژوهشگاه صنعت نفت مسئول مركز تحقيقات نالنو ۲

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف
نانو ساختارهاي كربني شامل نانو لوله كربني ، نانو فيبر ، فولرن، كربن فعال ، كربن غربال مولكولي، مزوپور كربن، گرافيت ، گرافن ، ۱
جاذب و جذب سطحي و نانو جاذبها ۲
نانو كاتاليستها در صنعت نفت و گاز و پتروشيمي ۳
اكسيدهاي فلزي نانو ساختار ۴
فيلتر و غشاهاي نانو ساختار كربني ۵
نانو سيالات ۶
درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.