پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۳۸۰۶۹ Abdolreza Seif عبدالرضا سيف

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پدريس علوم انساني پرديس 
دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشکده 
گروه زبان وادبيات فارسي گروه 
زبان و ادبيات فارسي رشته
زبان‌ وادبيات‌ فارسي گرايش
استاد مرتبه علمي
تهران آدرس
66407239 تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه تهران-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۶۹ تهران -ايران دانشگاه تهران زبان وادبيات فارسي كارشناسي ۱
۱۳۷۴ تهران -ايران دانشگاه تهران زبان وادبيات فارسي كار شناسي ارشد ۲
۱۳۷۹ تهران -ايران دانشگاه تهران زبان وادبيات فارسي دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف
عرفان ۱
ادبي ۲
فرهنگي ۳

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.