پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۳۸۰۱۴ Zebardast, Esfandyar اسفنديار زبردست

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس هنرهاي زيباي پرديس 
دانشكده شهرسازي دانشکده 
مهندسي شهرسازي گروه 
مهندسي شهرسازي رشته
برنامه ريزي شهري و منطقه اي گرايش
استاد مرتبه علمي
تهران آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
u.p دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۶۱ u.p مهندسي عمران كار شناسي ۱
۱۳۶۴ u.p مهندسي عمران كار شناسي ارشد ۲
۱۳۶۹ u.p شهرسازي دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۸۹/۰۷ تهران-ايران رئيس دانشكده شهرسازي ۱
۱۳۹۱/۱۱ تهران-ايران عضو كميته بررسي موارد خاص فعاليت هاي پژوهشي اعضا هيات علمي دانشگاه ۲
۱۳۹۵/۰۸ ۱۳۹۲/۰۲ تهران-ايران رئيس دانشكده شهرسازي ۳
۱۳۹۵/۱۲ ۱۳۹۳/۱۲ تهران-ايران عضو هيات مميزه دانشگاههاي هنر، هنر اسلامي تبريز، هنر اصفهان و هنر شيراز ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.