پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۳۷۱۳۱ mohsen mehrara محسن مهرآرا

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس علوم اجتماعي و رفتاري پرديس 
دانشكده اقتصاد دانشکده 
گروه اقتصاد نظري گروه 
اقتصاد رشته
اقتصاد گرايش
استاد مرتبه علمي
تهران آدرس
۸۸۰۲۶۴۲۱ تلفن
۸۸۰۲۶۴۲۱ دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
داشگاه تهران-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۷۹ تهران-ايران دانشگاه تهران اقتصاد دكتري ۱

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۱/۱۰ ۱۳۸۹/۰۸ تهران-ايران دانشگاه تهران رئيس موسسه توسعه و تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران ۱
۱۳۹۳/۱۲ ۱۳۸۹/۱۲ تهران-ايران دانشگاه تهران نماينده دانشكده اقتصاد در پرديس بين المللي ارس ۲
۱۳۹۵/۱۰ ۱۳۹۲/۱۰ تهران-ايران دانشگاه تهران معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده اقتصاد ۳

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف
درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.