پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۳۷۱۲۸ kaveh mehrani كاوه مهراني

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس علوم اجتماعي و رفتاري پرديس 
دانشكده مديريت و حسابداري دانشکده 
گروه حسابداري گروه 
حسابداري رشته
حسابداري گرايش
دانشيار مرتبه علمي
تهران آدرس
۰۹۱۲۵۲۷۹۵۱۶ تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه تهران-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۷۱ تهران -ايران دانشگاه تهران حسابداري كار شناسي ۱
۱۳۷۵ تهران -ايران دانشگاه تهران حسابداري كار شناسي ارشد ۲
۱۳۸۶ تهران -ايران دانشگاه تهران حسابداري دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۵/۱۱ ۱۳۹۴/۰۷ تهران-ايران دانشگاه تهران مدير كل مالي ۱

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف
حسابداري ۱
حسابرسي ۲
مالي ۳

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.