پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۳۴۸۸۳ Majidi مجيد جلالي فراهاني

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس 
دانشكده تربيت بدني وعلوم ورزشي دانشکده 
گروه بهداشت و طب ورزشي گروه 
تربيت بدني و علوم ورزشي رشته
تربيت‌ بدني وعلوم‌ ورزشي گرايش
دانشيار مرتبه علمي
تهران آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
داشگاه تهران-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۵۶ تهران-ايران دانشكده ورزش تربيت بدني كارشناسي ۱
۱۳۶۸ تهران-ايران دانشكده ورزش تربيت بدني كارشناسي ارشد ۲
۱۳۸۳ تهران-ايران دانشگاه تهران تربيت بدني و علوم ورزشي دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۵/۱۰ ۱۳۹۳/۱۰ تهران-ايران دانشگاه تهران مدير گروه مديريت ورزش ۱
۱۳۹۶/۰۶ ۱۳۹۴/۰۶ تهران-ايران مدير گروه تربيت بدني ۲
۱۳۹۴/۰۷ تهران-ايران دانشگاه تهران عضو شوراي تخصصي علوم اجتماعي و رفتاري انتشارات دانشگاه ۳

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف
درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.