پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۳۴۸۷۰ mahmood محمود جعفري دهقي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس 
دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشکده 
گروه فرهنگ وزبانهاي باستاني گروه 
فرهنگ و زبان‌هاي باستاني رشته
فرهنگ‌ وزبانهاي باستاني گرايش
دانشيار مرتبه علمي
تهران آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۷۶ ۱۳۷۲ انگلستان لندن فرهنگ و زبان هاي باستاني دكتري ۱
۱۳۶۴ ۱۳۵۸ شيراز شيراز فرهنگ و زبان هاي باستاني كارشناسي ارشد ۲
۱۳۵۷ ۱۳۵۳ تهران تهران ادبيات فارسي كارشناسي ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۸۳ ۱۳۶۴ شيراز دانشگاه شيراز عضو هيات علمي ۱
تا كنون ۱۳۸۴ تهران دانشگاه تهران عضو هيات علمي ۲

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف
تاريخ ايران بويژه دوره باستان ۱
زبان هاي ايراني ۲
گويش هاي ايراني ۳
ادبيات فارسي ۴
درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.