پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۳۴۳۴۸ Manouchehr Ansari منوچهر انصاري

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس علوم اجتماعي و رفتاري پرديس 
دانشكده مديريت دانشکده 
گروه مديريت بازرگاني گروه 
مديريت رشته
مديريت‌ اجرايي گرايش
دانشيار مرتبه علمي
تهران آدرس
۰۲۱۶۱۱۱۷۶۹۹ تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
روئن-فرانسه دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۷۳ فرانسه دانشگاه روئن مهندسي نوآوري كارشناسي ارشد ۱
۱۳۷۸ فرانسه دانشگاه روئن علوم مديريت دكتري ۲

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
1394/11/15 تهران-ايران دانشگاه تهران مدير گروه MBA ۱
۱۳۸۸/۰۵/۰۱ ايران جامعه كيفيت ايران عضويت در شوراي تخصصي گروه مطالعات راهبردي و اقتصادي ۲
۱۳۸۰/۰۸/۰۱ ايران جامعه كيفيت ايران عضو هيات موسس ۳
۱۳۸۳/۰۷/۰۱ تهران-ايران دانشكده فني دانشگاه تهران نماينده دانشكده مديريت در پروژههاي تحقيقاتي اينترنشيپ ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف
درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.