پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۳۳۹۷۹ Ali mohammad Moazeni علي محمد موذني

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس علوم انساني پرديس 
دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشکده 
گروه زبان وادبيات فارسي گروه 
زبان و ادبيات فارسي رشته
زبان‌ وادبيات‌ فارسي گرايش
استاد مرتبه علمي
تهران آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
داشگاه تهران-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۵۸ تهران-ايران علامه طباطبائي زبان وادبيات فارسي, كار شناسي ۱
۱۳۶۳ تهران-ايران تهران زبان وادبيات فارسي, كارشناسي ارشد ۲
۱۳۷۰ تهران-ايران تهران زبان وادبيات فارسي, دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۵/۱۰ ۱۳۹۰/۰۴ اصفهان دانشگاه اصفهان عضو قطب علمي متون عرفاني دانشگاه اصفهان ۱
۱۳۹۵/۱۰ ۱۳۹۳/۱۰ تهران-ايران سردبيري مجله پژوهشنامه نقد ادبي و بلاغت ۲

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.