پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۳۳۵۷۱ Manouchehr Akbari منوچهر اكبري

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس علوم انساني پرديس 
دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشکده 
گروه زبان وادبيات فارسي گروه 
زبان و ادبيات فارسي رشته
زبان‌ وادبيات‌ فارسي گرايش
استاد مرتبه علمي
تهران آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه تربيت مدرس-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۵۷ تهران-ايران دانشگاه تهران زبان و ادبيات فارسي كار شناسي ۱
۱۳۶۵ تهران-ايران دانشگاه تربيت مدرس زبان و ادبيات فارسي كارشناسي ارشد ۲
۱۳۷۰ تهران-ايران دانشگاه تربيت مدرس زبان و ادبيات فارسي دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۵/۱۰ ۱۳۹۳/۱۰ لرستان دانشگاه لرستان عضو هيأت مميزه دانشگاه لرستان ۱
۱۳۹۶/۰۶ ۱۳۹۴/۰۶ تهران-ايران عضو هيأت مميزه مركزي علوم انساني و هنر ۲
۱۳۹۶/۰۸ ۱۳۹۴/۰۸ تهران-ايران عضو كميسيون تخصصي زبان، ادبيات و علوم انساني هيأت مميزه مركزي ۳

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.