اساتيد همکار


غلامرضا نبي بيدهندي

دكتري تخصصي
از دهلي-هند دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده محيط زيست
استاد


سپيده خويي

دكتراي تخصصي
از اصفهان-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
شيمي
استاد


فريبرز جولاي

دكتري تخصصي
دانشگاه محل خدمت: تهران
پرديس دانشكده هاي فني
استاد


عباس كرامتي

دكتري تخصصي
از تربيت مدرس-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي صنايع
دانشيار


محمد محجوب

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي مكانيك
استاد


محمد حبيبي پارسا

دكتري تخصصي
از انيستيتو تكنولوژي كيوتو-ژاپن دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي متالورژي و مواد
استاد


احمد جعفر نژاد چقوشي

دكتري تخصصي
از تربيت مدرس-تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت و حسابداري
استاد


محمود شيخ

دكتري تخصصي
از تهران -ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده تربيت بدني وعلوم ورزشي
دانشيار


حميد رضا يزداني

دكتراي تخصصي
از داشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت و حسابداري
استاديار


محسن مهرآرا

دكتري تخصصي
از داشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده اقتصاد
استاد

بيشتر...
جستجو در اساتيد همکار

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.